Geen minimumloon voor zzp'ers

3 mei 2013 | Door redactie

Vanaf 1 juni geldt het wettelijk minimumloon ook voor opdrachtnemers. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Volgens Asscher moet deze wijziging bijdragen aan de verbetering van de positie van werknemers zonder vast contract.

Tot nu toe gold het wettelijk minimumloon niet voor mensen die op basis van een opdrachtovereenkomst (ovo) en dus zonder arbeidsovereenkomst werken. Voorwaarde was wel dat het werk dan door meerdere personen verricht moest worden. En van deze uitzondering werd vaak gebruik gemaakt. Dat is straks dus niet meer mogelijk. De uitzondering verdwijnt uit de wet. Ook vervallen de criteria dat er maximaal sprake moet zijn van twee opdrachtgevers en dat de duur van de opdracht minstens drie maanden is. Vanaf de zesde maand na publicatie van het wetsvoorstel geldt het wettelijk minimumloon ook voor opdrachtovereenkomsten. De precieze datum staat op dit moment dus nog niet vast.

Zzp'ers moeten eigen minimumloon regelen

In tegenstelling tot eerdere berichten geldt het wettelijk minimumloon niet voor zelfstandige ondernemers (zzp'ers). Zij hebben een andere positie op de arbeidsmarkt en worden als ondernemer beschouwd. Uit de toelichting blijkt dat het kabinet vindt dat zzp'ers echte ondernemers zijn en daarom zelf invloed uit kunnen oefenen op de hoogte van hun tarieven. Daarom is dit wetsvoorstel tot wijziging van de wet minimum loon (pdf) op hen niet van toepassing.