In 2013 twee regelingen voor de ZVW

8 oktober 2012 | Door redactie

Eén van de wijzigingen van de Wet uniformering loonbegrip is de verandering in de vergoeding en inhouding van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) door uw onderneming. Er komen twee aparte regelingen: er is straks altijd sprake van een werkgeversheffing of een werknemersbijdrage.

Per 2013 is de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW in veruit de meeste gevallen een werkgeversheffing. De werknemer hoeft dus geen bijdrage meer te betalen. Tegelijkertijd hoeft uw onderneming dan ook geen vergoeding voor deze bijdrage meer aan de werknemer te betalen. Per saldo ondervindt dus niemand grote financiële gevolgen van deze verandering.

Twee tarieven voor werkgeversheffing

Voor de werkgeversheffing komen twee tarieven: een algemeen hoog tarief en een 0%-tarief voor zeevarenden. Voor de werknemersbijdrage die de werknemer verschuldigd is bij bijvoorbeeld pensioenuitkeringen en lijfrentes, gaat – net als nu – een verlaagd tarief gelden.

Geen financieel voordeel voor werknemer

Door het wegvallen van de belaste vergoeding die de werknemer nu ontvangt, zou het nettosalaris van de werknemer met de komst van de Wet uniformering loonbegrip stijgen. De werknemer hoeft immers geen loonbelasting/premie volksverzekeringen meer af te dragen. Omdat het niet de bedoeling is dat de nieuwe wet tot financieel voordeel voor de werknemer leidt, past de regering voor 2013 de tarieven van de loonbelasting zo aan dat het effect gemiddeld genomen neutraal is. Hierover las u al in het bericht 'Tarief loonheffing start in 2013 bij 37 procent'.