Invoering nieuw depotstelsel is uitgesteld

16 oktober 2014 | Door redactie

Omdat de minister van Financiën de belangen van banken én ondernemingen wil horen, oriënteert de Belastingdienst zich momenteel - samen met de banken en andere betaaldiensten - op het depotstelsel. De uitkomsten worden dit najaar verwacht.

Eén van de wijzigingen in het Handboek Loonheffingen betreft een tekstuele aanpassing over de ingangsdatum van de Depotservice. De datums die betrekking hadden op de invoering zijn verwijderd. Dit blijkt uit de recentste uitgave van het Handboek Loonheffingen 2014.
Het plan was om het oude systeem van g-rekeningen met ingang van 1 juli 2014 in een jaar tijd stapsgewijs te vervangen door een depot bij de Belastingdienst. In maart werd echter bekend dat de invoering van het depotstelsel voor onbepaalde tijd is uitgesteld. De Belastingdienst wilde zich eerst samen met de banken en andere betaalinstellingen opnieuw oriënteren op het stelsel. De bevindingen en mogelijke oplossingen van deze heroriëntatie  worden dit najaar verwacht.

Voorkom inlenersaansprakelijkheid

Op dit moment kan uw onderneming zich vrijwaren van de zogenoemde inlenersaansprakelijkheid door een deel van de factuur van het uitzendbureau, detacheringsbureau of de onderaannemer te storten op een geblokkeerde rekening. Ook kan het voorkomen dat u als inlener aan de uitlener vraagt of er een g-rekening geopend kan worden. De tegoeden op deze rekening kan de uitlener alleen voor betalingen aan de fiscus gebruiken. Over het tegoed wordt rente berekend. U kunt als inlener voor dat bedrag dan niet meer aansprakelijk worden gesteld als de uitlener de verschuldigde loonheffingen en BTW niet afdraagt. Het depot bij de Belastingdienst zou dezelfde functie krijgen als een g-rekening.

Download de nieuwe versie van het Handboek 2014

De Belastingdienst heeft de laatste wijzigingen in het Handboek Loonheffingen 2014 inmiddels ook in de pdf van het Handboek verwerkt. Bij de vaktools van Rendement vindt u de nieuwste pdf van het Handboek Loonheffingen 2014 inclusief alfabetisch trefwoordenregister. De Belastingdienst biedt sinds 2012 zelf geen register meer aan bij het Handboek .