Jaarrekening bevat vaak toch nog fouten

6 februari 2013 | Door redactie

Vorig jaar is het aantal ondernemingen dat fouten maakte bij het opstellen van de jaarrekening iets gedaald ten opzichte van 2011, toen nog de helft van de ondernemingen fouten over het hoofd zagen. Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) lieten vorig jaar vier op de tien ondernemingen onjuistheden zitten. Wees hier alert op, want fouten in de jaarrekening kunnen tot een te hoge belastingheffing leiden.

Het kan natuurlijk gebeuren dat er een foutje in uw jaarrekening sluipt en u hoeft zich hier niet meteen zorgen over te maken. Niet elke fout heeft namelijk gevolgen voor de uitkomst van de jaarrekening. Maar als zo’n fout elk jaar blijft staan, heeft deze op een gegeven moment wel gevolgen. Het is daarom belangrijk regelmatig te overleggen met uw adviseur of accountant, zodat hij volledig op de hoogte is van het reilen en zeilen in uw bv en hoe dit reflecteert in de jaarrekening.

Mogelijk te maken met hoge kosten

Uit het eigen onderzoek van AFM blijkt dat het gemiddeld aantal fouten is gedaald van drie naar twee fouten en dat de fouten vooral bij kleinere ondernemingen voorkomen. Houd in uw achterhoofd dat de inhoud van de jaarrekening grotendeels doorwerkt in uw aangifte en dat geldt dus ook voor eventuele onjuistheden. Daardoor krijgt u mogelijk te maken met een hogere belastingaangifte en dus hogere kosten. Daarnaast dient uw jaarrekening soms ook als leidraad voor de koers van uw bv. Het kan dan funest zijn als u uw beslissingen baseert op onjuistheden. Bovendien kunt u bijvoorbeeld een belangrijke lening mislopen, omdat de geldverstrekker een besluit neemt op basis van uw – mogelijk foutieve – jaarcijfers.