Kan uw salarispakket al een XAS produceren?

1 oktober 2013 | Door redactie

De tijd dat u salarisgegevens apart moest aanleveren aan onder meer UWV en de Belastingdienst ligt al jaren achter ons. Via de aangifte loonheffingen komen de werknemersgegevens terecht in de centrale polisadministratie bij UWV. Inmiddels is er steeds vaker sprake van standaardisering op het gebied van gegevensuitwisseling.

Een standaard voor de gegevens uit de salarisadministratie is de zogenoemde XML Auditfile Salaris (XAS). Nagenoeg elk boekhoudpakket kan de grote broer van dit bestand – de XML Auditfile Financieel (XAF) – ophoesten. Accountants gebruiken de XAF om informatie uit de boekhouding van de klant in te lezen in rapportage- en analysesoftware. Het (foutgevoelige) handmatig overnemen van cijfers uit de boekhouding is dus niet meer nodig. Daarnaast is de XAF handig als de Belastingdienst bij een klant op bezoek komt en vraagt om de boekhouding.

XAS wordt niet door alle pakketten ondersteund

Analoog aan de XAF is een aantal jaren geleden de XAS ontwikkeld. De XAS bevat de basisvastleggingen uit de salarisadministratie die onder meer gebruikt worden voor interne rapportages, de aansluiting met de journalisering voor de boekhouding en de loonaangifte. Opvallend is dat lang niet alle leveranciers van salarissoftware XAS ondersteunen. Bij boekhoudsoftware is de XAF wel bij nagenoeg alle pakketten ingeburgerd.

Complete vergelijking via rendement.nl/salarissoftware

Rendement heeft voor u in samenwerking met www.softwarepakketten.nl de bijzonderheden van meer dan 40 salarissoftwarepakketten op een rijtje gezet. Daar vindt u ook welke pakketten een XAS kunnen produceren.
De volledige vergelijking van aanbieders van salarissoftware kunt u als abonnee via www.rendement.nl/salarissoftware bekijken. U krijgt dan een totaaloverzicht én heeft de mogelijkheid om te filteren op de functionaliteiten die voor uw onderneming belangrijk zijn. In het oktobernummer van Salaris Rendement – dat op dinsdag 1 oktober op de mat valt – lezen abonnees bovendien meer over de ontwikkelingen rondom de standaardisering van gegevensuitwisseling.