Levensloop oud-werknemer loopt via de bank

28 maart 2013 | Door redactie

Een oud-werknemer krijgt zijn levensloopopname uitbetaald via de instantie waar hij de levensloopregeling heeft ondergebracht. U hoeft hiervoor dus niets te regelen. Wil een huidig werknemer saldo opnemen, dan moet u wel aan de bak.

In het bericht ‘Bij opheffing levensloopregeling 20% onbelast’ kon u lezen dat sommige levensloopspaarders hun tegoed deels onbelast kunnen opnemen. Het gaat hier om werknemers die hun tegoed dit jaar in één keer opnemen, waarbij uw onderneming dan 20% onbelast uitbetaalt.

Bank keert levensloopsaldo oud-werknemer uit

Als een oud-werknemer gespaard heeft in de levensloopregeling en (een deel van zijn) saldo wil opnemen, klopt hij hiervoor mogelijk bij uw onderneming aan. U hoeft echter zijn levensloopopname niet te verwerken, omdat hij niet meer bij uw onderneming in dienst is. Heeft de oud-werknemer een nieuwe werkgever, dan moet die nieuwe werkgever het levensloopsaldo uitkeren. Heeft hij geen nieuwe werkgever, bijvoorbeeld omdat hij werkloos is of omdat hij freelancer is geworden, dan regelt de instelling die de levensloopregeling beheert, de uitkering. De meeste levensloopregelingen zijn ondergebracht bij een bank.

Oud-werknemer staat niet meer op de loonlijst

Wil een huidige werknemer levensloopsaldo opnemen, dan keert de bank dit uit aan uw onderneming, waarna u het via de loonadministratie uitkeert aan de werknemer. Een oud-werknemer staat echter niet meer op de loonlijst van uw onderneming. Daarom betaalt de bank de levensloopuitkering direct aan hem uit. Deze instantie houdt ook de verschuldigde loonheffingen in. Ook een oud-werknemer die als zelfstandige bij uw onderneming aan de slag gaat, krijgt zijn levensloop via de bank uitgekeerd. Hij is immers niet meer opgenomen in uw loonadministratie.