Loon uit vroegere arbeid wordt niet uniform

13 september 2012 | Door redactie

Ook al worden door de komst van het uniforme loonbegrip verreweg de meeste ongelijkheden in de grondslagen voor de loonheffingen opgeheven, voor loon uit vroegere arbeid blijft ook in 2013 een afwijkende heffingsgrondslag bestaan. Daarnaast geeft de Wet uniformering loonbegrip duidelijkheid over de status van een aantal veelvoorkomende betalingen.

Als per 1 januari 2013 de Wet uniformering loonbegrip van kracht wordt, gebruikt u voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en de premies werknemersverzekeringen voortaan dezelfde heffingsgrondslag. Er blijven echter een paar uitzonderingen op deze uniforme heffingsgrondslag bestaan, waaronder loon uit vroegere arbeid.

Gelijkstelling met loon uit tegenwoordige arbeid

Loon dat een werknemer uit vroegere arbeid ontvangt, is – ook in 2013 – geen loon voor de premies werknemersverzekeringen. Als de dienstbetrekking ten einde is, is de ontvanger van het loon immers formeel gezien geen werknemer meer.
Bij een pensioenuitkering is glashelder dat er sprake is van loon uit vroegere arbeid, maar er zijn een aantal grijze gebieden waar de dienstbetrekking voortduurt, de werknemer geen arbeid verricht, maar uw onderneming wel betalingen aan de werknemer doet. De Wet uniformering loonbegrip definieert van de volgende situaties dat ze worden gelijkgesteld met loon uit tegenwoordige arbeid:

  • loondoorbetaling bij schorsing of op non-actiefstelling;
  • loon dat u aan flexkrachten betaalt omdat drie uur loondoorbetaling het minimum is;
  • loondoorbetaling bij ziekte;
  • loondoorbetaling bij zorg- of ouderschapsverlof.

Uw onderneming moet in 2013 in zulke gevallen dus altijd de witte tabel toepassen en premies werknemersverzekeringen afdragen. De werknemer bouwt over deze uren ook uitkeringsrechten op.

Ook afwijkende grondslag voor eindheffing

Voor loon waarover u eindheffing toepast, blijft ook een afwijkende heffingsgrondslag bestaan. Hierover las u al in het bericht ‘Geen uniform loonbegrip voor eindheffing’.