Loonstroken bevatten steeds minder fouten

7 maart 2018 | Door redactie

De loonstrookjes van werknemers in Nederland bevatten steeds minder fouten. Toch is bij een eerste controle van de loonstrookjes van 2018 gebleken dat nog ruim 16% van de loonstroken niet correct is. In 2017 was dat 20%.

Er kan van alles misgaan met het loon en de loonstrook van de werknemer: er kan bijvoorbeeld een loon onder het wettelijk minimum (tools) betaald zijn, verplichte gegevens (tool) kunnen ontbreken op de loonstrook en de onregelmatigheidstoeslag of andere toeslag kan verkeerd berekend zijn. Kloptmijnloon.nl analyseert jaarlijks honderden loonstroken die door werknemers worden aangeleverd. Uit de controle van de eerste loonstrookjes van 2018 blijkt dat er in 16,3% van de stroken fouten gemaakt worden.

Betere cijfers dan vorig jaar

Die 16,3% is een verbetering ten opzichte van vorig jaar. In 2017 bleek namelijk in 20% van de loonstroken fouten te zitten. De meeste fouten worden gemaakt door werkgevers in de retail en horeca. Werknemers die erachter komen dat hun loonstrook – en vaak dus ook hun salaris – niet klopt, kunnen bij hun werkgever aankloppen om met terugwerkende kracht alsnog de juiste beloning te krijgen. Werkt de werkgever niet mee, dan kunnen ze naar de rechter stappen en Inspectie SZW inschakelen. Blijkt bij een controle van de inspectie dat werknemers inderdaad te weinig betaald krijgen, dan kan de werkgever een boete voor onderbetaling of uitbuiting krijgen.