Loonstrook januari 2016 ziet er zonniger uit

28 december 2015 | Door redactie

Verreweg de meeste loonstroken laten in januari 2016 een positief beeld zien. Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de jaarlijkse rapportage over de ontwikkeling van het loonstrookje.

Sinds 2014 informeert de ministerraad de Tweede Kamer rond de jaarwisseling altijd over de veranderingen in de loonstrook en de koopkracht in het nieuwe jaar. Ook voor 2016 is deze rapportage weer naar de Kamer gestuurd. De koopkracht stijgt voor 2016 0,4 procentpunt méér dan op Prinsjesdag 2015 was geraamd. Dit komt door een hogere verwachte loonontwikkeling, lagere inflatie en een beperkte stijging van de zorg- en pensioenpremies. Deze effecten zijn niet allemaal op de loonstrook terug te zien.

Nieuwe loonheffingstabellen per 1 april 2016

Voor de loonstrook geldt dat de meeste werknemers erop vooruit gaan per 2016. Dit komt door het pakket van € 5 miljard voor lastenverlichting. De aanpassingen die last minute in het Belastingplan 2016 zijn aangebracht, zijn nog niet in de loonstrook van januari verwerkt. Daardoor betalen werknemers begin 2016 iets te weinig loonbelasting/premie volksverzekeringen. Dit wordt per april in de tabellen gecompenseerd. Dan komen er namelijk nieuwe loonheffingstabellen. In onderstaande tabel vindt u de effecten voor werknemers die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Kamerbrief (pdf) voor 2016 voorspelt.

2015-12-28 - Loonstrookjeseffecten 2016