Maak een goede loonstart in 2011

5 januari 2011 | Door redactie

Of u nu zelf verantwoordelijk bent voor de loonadministratie of deze uitbesteedt: u moet een nieuw salarisjaar goed starten. Het is belangrijk om het goede jaar zo 'schoon' mogelijk te beginnen, want dat scheelt u later een hoop administratieve rompslomp. Weet u wat er allemaal moet gebeuren aan het begin van een nieuw loonjaar?

Om een goede loonstart te maken, is het belangrijk dat de gegevens die afhankelijk zijn van het loonjaar juist zijn. Vergeet dus vooral niet de volgende bedragen te controleren en aan te passen:

  • salariswijzigingen;
  • spaarloonbedragen;
  • premiebedragen voor bijvoorbeeld (collectieve) ziektekostenverzekering;
  • bankgegevens;
  • reiskostenvergoedingen;
  • maaltijdvergoedingen;
  • toeslagen;
  • salaris;
  • premiepercentages bedrijfsvereniging.

Overzicht van vrije ruimte

Als u dit jaar de werkkostenregeling al toepast, is het handig om een overzicht te hebben van het bedrag aan werkkosten in de financiële administratie, het fiscale loon en uw vrije ruimte. Ga na of uw salarissoftware in die mogelijkheid voorziet. Controleer verder steekproefsgewijs of de percentages in uw software juist zijn, zeker als er per bedrijf(stak) verschillen zijn. Geef tot slot ook de wijzigingen in de pensioengrondslagen door aan de pensioenfondsen.