Model voor jaaropgaaf 2018 gepubliceerd

5 februari 2018 | Door redactie

Het model voor de jaaropgaaf 2018 is toegevoegd aan de website van de Belastingdienst. Voor de jaaropgaaf over 2017 heeft uw organisatie nog niets met dit model te maken. Het is echter wel handig voor werknemers die in de loop van 2018 uit dienst gaan.

Werkgevers moeten ieder jaar aan al hun werknemers een jaaropgaaf (tool) verstrekken. De Belastingdienst publiceert daarvoor jaarlijks een model, maar uw organisatie mag ook een eigen jaaropgaaf gebruiken of de laatste loonstrook van het jaar. De enige eis is dat alle verplichte gegevens erop staan en dat de werknemers weten welk document hun jaaropgaaf is.

Tussentijds al jaaropgaaf uitdelen

Voor de jaaropgaaf over 2017 mogen werkgevers het model voor 2017 (pdf) gebruiken of hun eigen jaaropgaaf met daarop alle verplichte gegevens. Deze gegevens kan de salarisadministrateur overnemen van de loonstaat (tool).
Het model voor de jaaropgaaf over 2018 heeft uw organisatie in principe pas nodig na afloop van dit jaar. Als een werknemer in de loop van het jaar uit dienst gaat, mag uw organisatie echter bij vertrek al een jaaropgaaf aan hem verstrekken. Daarom heeft de Belastingdienst nu al een modeljaaropgaaf 2018 (pdf) online gezet.

Verplichte gegevens op de jaaropgaaf

Op de jaaropgaaf moet in ieder geval het volgende staan:

 • naam- en adresgegevens van de werknemer;
 • burgerservicenummer (BSN) van de werknemer;
 • naam- en adresgegevens van uw organisatie;
 • het loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen van de werknemer in 2017 (kolom 14 van de loonstaat);
 • de ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen (kolom 15 van de loonstaat);
 • het totaalbedrag van de verrekende arbeidskorting (kolom 18 van de loonstaat);
 • het loon voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) (kolom 12 van de loonstaat);
 • het totaalbedrag van de verrekende levensloopverlofkorting (kolom 19 van de loonstaat);
 • of de loonheffingskorting is toegepast en per wanneer;
 • de op het nettoloon van de werknemer ingehouden bijdrage ZVW (kolom 16 van de loonstaat);
 • de werkgeversheffing ZVW;
 • het totaal van de voor de werknemer betaalde premies werknemersverzekeringen.