Nieuw model loonstaat 2016 beschikbaar

5 januari 2016 | Door redactie

De Belastingdienst heeft onlangs een nieuw voorbeeld voor de loonstaat 2016 gepubliceerd. Deze kan uw organisatie gebruiken, maar een eigen variant is ook toegestaan. Er moeten dan wel de juiste gegevens op staan.

De werkgever moet als onderdeel van de loonadministratie voor iedere werknemer een loonstaat (tool) invullen. Hierop moeten alle gegevens staan die van belang zijn voor de loonheffingen. De Belastingdienst heeft een nieuwe modelloonstaat 2016 (pdf) online gezet, maar dit voorbeeld hoeft uw organisatie niet per se te gebruiken. De enige eis is dat op de loonstaat op een duidelijke manier de gegevens staan die op de modelloonstaat worden gevraagd.

Verplichte informatie op de loonstaat

Dat betekent dat de eigen loonstaat van uw organisatie in elk geval de volgende informatie moet bevatten:

 • het kalenderjaar;
 • gegevens van de werknemer (naam, BSN, adres, geboortedatum);
 • gegevens van de werkgever (naam, adres, loonheffingennummer);
 • wel of geen loonheffingskorting, inclusief ingangsdatum;
 • het loontijdvak (kolom 1);
 • het nummer inkomstenverhouding (kolom 2);
 • het loon in geld (kolom 3);
 • het loon anders dan in geld (kolom 4);
 • fooien en uitkeringen uit fondsen (kolom 5);
 • de aftrekposten voor alle heffingen (kolom 7);
 • het loon voor de werknemersverzekeringen (kolom 8);
 • het loon voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) (kolom 12);
 • het loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen (kolom 14);
 • de ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen (kolom 15);
 • de ingehouden bijdrage ZVW (kolom 16);
 • het aan de werknemer uitbetaalde bedrag (kolom 17);
 • de verrekende arbeidskorting (kolom 18);
 • de levensloopverlofkorting (kolom 19).

Toestemming werknemer nodig voor toepassen loonheffingskorting

De loonheffingskorting mag de werkgever alleen toepassen met expliciete toestemming van de werknemer. Bij indiensttreding moet de werknemer zijn gegevens voor de loonheffingen (tool) doorgeven.