Nieuw model voor jaaropgaaf 2017 online

12 januari 2017 | Door redactie

De Belastingdienst heeft het nieuwe model voor de jaaropgaaf 2017 gepubliceerd. Werkgevers zijn verplicht om jaaropgaven uit te delen, maar mogen zelf kiezen in welke vorm ze dat doen.

Elk jaar moeten werkgevers aan al hun werknemers een jaaropgaaf (tool) verstrekken. De Belastingdienst publiceert daarvoor altijd een model, maar uw organisatie mag ook een eigen jaaropgaaf gebruiken, of de laatste loonstrook van het jaar tot jaaropgaaf promoveren. De enige eis daarvoor is dat alle verplichte gegevens erop staan en dat de werknemers hierover zijn geïnformeerd. Voor de jaaropgaaf over 2016 mogen werkgevers het model voor 2016 (pdf) gebruiken of hun eigen jaaropgaaf met daarop alle verplichte gegevens.

Verplichte gegevens op een rij

Deze gegevens kan de salarisadministrateur overnemen van de loonstaat (tool).
Op de jaaropgaaf moet in ieder geval het volgende staan:

 • naam- en adresgegevens van de werknemer;
 • burgerservicenummer (BSN) van de werknemer;
 • naam- en adresgegevens van de werkgever;
 • het loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen van de werknemer in 2015 (kolom 14 van de loonstaat);
 • de ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen (kolom 15 van de loonstaat);
 • het totaalbedrag van de verrekende arbeidskorting (kolom 18 van de loonstaat);
 • het loon voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) (kolom 12 van de loonstaat);
 • het totaalbedrag van de verrekende levensloopverlofkorting (kolom 19 van de loonstaat);
 • of de loonheffingskorting is toegepast en per wanneer;
 • de op het nettoloon van de werknemer ingehouden bijdrage ZVW (kolom 16 van de loonstaat);
 • de werkgeversheffing ZVW;
 • het totaal van de voor de werknemer betaalde premies werknemersverzekeringen.

Tussentijds al jaaropgaaf uitdelen

In principe heeft uw organisatie het model voor de jaaropgaaf 2017 pas nodig na afloop van dit jaar. Als een werknemer in de loop van het jaar uit dienst gaat, mag uw organisatie echter bij vertrek al een jaaropgaaf aan hem verstrekken. Daarom heeft de Belastingdienst nu al een modeljaaropgaaf 2017 (pdf) online gezet.