Nieuwe versie Herleidingsregels 2015 online

18 maart 2015 | Door redactie

In de Herleidingsregels loonbelasting/premie volksverzekeringen van januari 2015 stonden een aantal fouten. De Belastingdienst heeft daarom een nieuwe versie gepubliceerd. Hierin zijn verschillende bedragen aangepast en wordt niet meer verwezen naar de AWBZ.

Mogelijk hoeft u niet voor alle werknemers van uw onderneming alle loonheffingen in te houden. Sommige werknemers zijn alleen belastingplichtig of juist alleen maar verzekerd voor (een deel van) de volksverzekeringen. Voor hen heeft u niets aan de standaardtabellen en -rekenvoorschriften. U kunt dan met behulp van de zogenoemde herleidingsregels de volgende bedragen handmatig herleiden:

 • de loonbelasting/premie volksverzekeringen over het periodieke loon;
 • de loonbelasting/premie volksverzekeringen over bijzondere beloningen;
 • de arbeidskorting;
 • het maximumbedrag waarover u de premie volksverzekeringen moet inhouden.

Fouten uit versie van januari zijn gecorrigeerd

In januari publiceerde de Belastingdienst de eerste versie van de Herleidingsregels 2015. Hierin stonden echter een aantal fouten. Die zijn in de versie van maart (pdf) gecorrigeerd. De aanpassingen in de nieuwe versie zijn:

 • Op pagina 3 zijn alle bedragen gewijzigd onder ‘Inhoudingen op het periodieke loon’ bij ’Als het tabelloon minder is dan’.
 • Op pagina 5 zijn alle bedragen gewijzigd onder ‘Inhoudingen op het periodieke loon’ bij ’Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan’ en bij ‘maar minder is dan’.
 • Op pagina 5 onder ‘Correctie voor werkbonus (indien toegepast)’ bij ’Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan’ is bij ‘per vier weken’ het bedrag van € 639,87 gewijzigd in € 2.746,29.
 • Op pagina 9 is – bij de 2e en 3e tabel van onderen – ‘per vier weken’ gewijzigd in ‘per kwartaal’.
 • Op pagina 15 zijn alle bedragen gewijzigd onder ‘Als het tabelloon gelijk is of meer is dan’.
 • Op pagina 29 zijn alle toe te kennen waarden gewijzigd bij onderdeel ‘C2 Werknemers die belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de AOW en ANW en jonger dan de AOW-leeftijd en met tijdelijke heffingskorting’. 
 • Op pagina 35 zijn alle toe te kennen waarden gewijzigd bij onderdeel ‘E1 Werknemers die niet belastingplichtig zijn en premieplichtig voor de AOW en ANW en jonger dan de AOW-leeftijd’.
 • Op pagina 38 is boven ‘Inhoudingen op bijzondere beloningen’ kolom II gewijzigd in kolom III.
 • Op pagina 38, onder ‘Inhoudingen op bijzondere beloningen’, zijn in de kolommen ‘zonder loonheffingskorting’ en ‘met loonheffingskorting standaardtarief’ de percentages afgerond op twee decimalen.
 • Op pagina 42 zijn alle bedragen gewijzigd onder ‘Inhoudingen op het periodieke loon’ bij ’Als het tabelloon gelijk is aan of meer is dan’ en bij ‘maar minder is dan'.
 • Op pagina 69 onder ‘Inhoudingen op bijzondere beloningen’ is bij een jaarloon van € 33.858 het percentage in de kolom ‘verrekenings % loonheffingskorting’ gewijzigd van 0,56% in 0,03%.

AWBZ is overal vervangen door WLZ

Verder zijn de verwijzingen naar de AWBZ overal vervangen. Deze wet is sinds1 januari 2015 vervangen door de Wet langdurige zorg (WLZ). Dat staat nu correct in de tabellen op de pagina’s 31, 33, 37, 63, 65, 73 en 76.

Bijlagen bij dit bericht