Noodzakelijkheidscriterium op komst

3 april 2013 | Door redactie

Er bestaat een goede kans dat u werknemers in het vervolg eenvoudiger een tablet kan verstrekken zonder dat uw onderneming daar loonheffingen over moet betalen. Dat is het gevolg van de mogelijke introductie van een noodzakelijkheidscriterium voor de werkkostenregeling (WKR). Staatssecretaris Weekers van Financiën zoekt daarnaast naar andere manieren om de WKR eenvoudiger te maken.

Voordat de WKR per 1 januari 2015 verplicht wordt, wil de staatssecretaris deze aantrekkelijker maken. In een onlangs verschenen verkenning schetst hij enkele mogelijkheden. Eén daarvan is de introductie van een noodzakelijkheidscriterium. Volgens dit criterium zijn vergoedingen en verstrekkingen die noodzakelijk zijn voor de vervulling van een dienstbetrekking geen belastbaar loon. Of werknemers deze zaken al dan niet privé gebruiken is dan geen criterium meer.

Huidige regels onlogisch

In veel gevallen is dat nu nog anders. Neem nu de tablet. Volgens de Belastingdienst is dat een computer. Deze mag u daarom alleen vrij verstrekken als de werknemer de tablet 90% of meer zakelijk gebruikt. Zo'n tablet lijkt echter op een smartphone, die al vrij verstrekt mag worden bij meer dan 10% zakelijk gebruik. Volgens Weekers is het niet van deze tijd om dit soort regels af te laten hangen van de grootte van een scherm.

Administratieve vereenvoudiging

Naast de introductie van een noodzakelijkheidscriterium komen er mogelijk ook andere administratieve vereenvoudigingen voor de WKR. Specifiek noemt Weekers het loslaten van de tijdvakgedachte in de loonaangifte. Dit zou betekenen dat werkgevers die hun financiële administratie niet met ieder loontijdvak afsluiten een betere aansluiting krijgen tussen hun financiële administratie en de loonadministratie. Dat is ook handig voor werkgevers die de loonadministratie hebben uitbesteed.