Ook inleg in levensloopregeling moet uniform

22 oktober 2012 | Door redactie

Met de komst van de Wet uniformering loonbegrip per 2013 wordt de inleg in de levensloopregeling niet langer tot het loon voor de werknemersverzekeringen gerekend. Dit is nodig om de ongelijkheden in de berekening van bruto naar netto op te heffen.

Op dit moment is de inleg in de levensloopspaarpot een aftrekpost voor het loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en het loon voor de Zorgverzekeringswet. De inleg wordt niet in mindering gebracht op het loon voor de werknemersverzekeringen.

Uitkering kan 12% lager uitvallen

Bij invoering van de levensloopregeling is bewust voor deze constructie gekozen om ervoor te zorgen dat levensloopsparen geen negatieve gevolgen zou hebben voor de hoogte van een eventuele uitkering. Als een werknemer de maximale 12% van zijn loon zou inleggen in zijn levensloopspaarpot, zou anders zijn uitkering bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid ook 12% lager kunnen uitvallen.
Per 2013 is dit dus alsnog het geval. De inleg in de levensloopregeling is dan een aftrekpost voor alle loonheffingen. Als het loon van de werknemer na inleg boven het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen blijft (in 2012 € 50.064 op jaarbasis), maakt de levensloopinleg voor de hoogte van de uitkering geen verschil meer.

Lagere premies werknemersverzekeringen bij levensloopinleg

Voor uw onderneming geldt het omgekeerde effect: als werknemers levensloopsparen, verlaagt dit de premies werknemersverzekeringen die de werkgever verschuldigd is. Ook als uw onderneming een werkgeversbijdrage doet aan de levensloopregeling van werknemers, is dit vrijgesteld loon voor alle loonheffingen.
Houd er wel rekening mee dat u zo’n bijdrage aan alle werknemers moet doen, en dat over de bijdrage aan werknemers die niet deelnemen aan de levensloopregeling alle loonheffingen zijn verschuldigd. Dat is nu het geval, en dit verandert in 2013 niet.