Ook WIA-premie na 18 maanden levensloopverlof

12 november 2012 | Door redactie

Om de heffingsgrondslag voor de verschillende loonheffingen met de komst van de Wet uniformering loonbegrip zo eenduidig mogelijk te maken, moet uw onderneming vanaf 2013 ook WIA-premie betalen als werknemers langer dan 18 maanden levensloopverlof opnemen.

Als een werknemer een periode van levensloopverlof opneemt, blijft hij nog wel werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen. Mocht de werknemer tijdens het levensloopverlof ontslagen worden, dan kan hij dus nog wel in aanmerking komen voor een WW-uitkering, ook over de uren van zijn verlof.

Uitzondering voor Wet WIA

Op dit moment geldt echter een uitzondering voor de Wet WIA. Als een werknemer langer dan 18 maanden levensloopverlof opneemt, wordt hij voor de WIA niet meer als werknemer beschouwd. Dat betekent dat uw onderneming geen WIA-premies meer hoeft te betalen en dat de werknemer ook geen recht meer heeft op een WIA-uitkering.

Ondanks WIA-premie geen uitkeringsrechten

Deze situatie is in strijd met het uniforme loonbegrip. Na 18 maanden levensloopverlof zijn immers nog wel loonbelasting/premie volksverzekeringen, ZVW en WW-premie verschuldigd, alleen geen WIA-premie. Met de komst van de Wet uniformering loonbegrip wordt daarom in de Wet financiering sociale verzekeringen (WFSV) opgenomen dat er ook na 18 maanden levensloopverlof nog gewoon WIA-premie moet worden afgedragen. Dit betekent overigens niet dat de werknemer uitkeringsrechten opbouwt als zijn levensloopverlof langer dan 18 maanden duurt.