Opname uit levensloop wordt belast loon

25 oktober 2012 | Door redactie

Na de invoering van de Wet uniformering loonbegrip moet uw onderneming de levensloopuitkering op het moment van opname belasten voor alle loonheffingen. Dit kan twee vreemde effecten met zich meebrengen.

In het bericht ‘Ook inleg in levensloopregeling moet uniform’ kon u al lezen dat het bedrag dat werkgevers en werknemers inleggen in de levensloopspaarpot per 2013 een aftrekpost is voor alle loonheffingen. Voor de opname van levenslooptegoed gaat het omgekeerde gelden: dit is per 2013 loon voor alle loonheffingen.

Deelname aan levensloop is uitstel van belastingheffing

Op dit moment geldt bij opname dat de levensloopuitkering loon is voor de ZVW en loonbelasting/premie volksverzekeringen, maar niet voor de premies werknemersverzekeringen. Deelname aan de levensloopregeling is dus alleen uitstel van belastingheffing. Als de werknemer het tegoed gebruikt om een periode van onbetaald verlof te financieren, kan het wel zijn dat de loonbelasting/premie volksverzekeringen door de inkomensachteruitgang lager uitvalt.

Uitzondering voor 61-plussers

Als een werknemer die aan het begin van het jaar 61 jaar of ouder is, levenslooptegoed opneemt, wordt de levensloopuitkering aangemerkt als loon uit vroegere arbeid. Dat betekent dat uw onderneming de groene tabel moet hanteren voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Vanaf 2013 betekent het bovendien dat u ook bij opname geen premies werknemersverzekeringen bent verschuldigd.

Werkgever betaalt dubbele premies werknemersverzekeringen

In alle andere gevallen is de levensloopuitkering per 2013 ook loon voor de werknemersverzekeringen. Dit kan dit twee vreemde effecten hebben, die de regering niet gaat oplossen.

  • De werknemer bouwt bij opname van levenslooptegoed uitkeringsrechten op over loon waarvoor hij helemaal niet heeft gewerkt.
  • Uw onderneming betaalt in 2013 premies werknemersverzekeringen over al het opgenomen levenslooptegoed, ook als dat tegoed is gespaard in de jaren vóór 2013 en bij inleg dus al premies werknemersverzekeringen zijn betaald.

Overigens is wel toegezegd dat er op macroniveau een compensatie in de premiepercentages zal worden toegepast.