Postuum loon in Handboek Loonheffingen 2016

22 februari 2016 | Door redactie

Aan het Handboek Loonheffingen 2016 is een paragraaf toegevoegd over de behandeling van postuum loon. Dit is niet hetzelfde als de uitkering die de werkgever na overlijden van een werknemer betaalt.

In het Handboek Loonheffingen 2016 (tool) is aan de informatie over de administratieve afhandeling van het eindigen van een dienstbetrekking een aparte passage over postuum loon toegevoegd. Postuum loon is loon dat de werkgever uitbetaalt na het overlijden van een werknemer. Over dit loon hoeft hij geen premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) te betalen en ook geen bijdrage ZVW in te houden. Uw organisatie mag postuum loon in de loonadministratie verwerken alsof het vóór het overlijden aan de werknemer zelf wordt uitbetaald.

Postuum loon toerekenen aan erfgenamen

De werkgever mag het postuum loon ook aan de erfgenamen toerekenen. Dat moet dan volgens de verdeelsleutel die voor de erfenis geldt. Dat brengt wel de nodige rompslomp met zich mee: de salarisadministrateur moet al die erfgenamen dan in de salarisadministratie opnemen en voor iedere erfgenaam apart een loonstaat maken. Vorig jaar stond in het Handboek Loonheffingen nog dat postuum loon alleen aan de erfgenamen toegerekend mocht worden als dit voor hen voordeliger was. Die eis is nu geschrapt.

Eén maand overlijdensuitkering betalen

Postuum loon is niet hetzelfde als een eenmalige overlijdensuitkering aan de nabestaanden bij het overlijden van een werknemer. Hiervoor geldt dat de uitkering onbelast kan plaatsvinden, zolang hij niet hoger is dan drie maandsalarissen. Bij het overlijden van een werknemer heeft de onderneming in principe de verplichting om een overlijdensuitkering (tool) van één maandsalaris te betalen.