Premie voor PAWW blijft in 2021 gelijk

De private aanvulling op de WW en WGA (PAWW) kost werknemers volgend jaar weer 0,4% van hun loon. De eerder verwachte verhoging naar 0,5% blijkt overbodig, nu de instroom in de WW laag blijft.

23 december 2020 | Door redactie

In 2021 blijft de premie voor de PAWW 0,4%. Dat laat de stichting PAWW weten in haar bestuursbericht. Met dit besluit wijkt het bestuur af van het bijdragepad, dat voorzag in een verhoging van 0,4 naar 0,5% in 2021. De afwijking wordt veroorzaakt door de lage instroom in de WW. Hierdoor verwacht SPAWW ook een lagere instroom van uitkeringsgerechtigden. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat zij het gelijkblijvende premiepercentage verwerken in hun loonadministratie en op de juiste manier aangifte doen. Daarnaast moeten ze hun werknemers laten weten dat de premie die op hun loon wordt ingehouden, gelijk blijft.

Sparen voor extra WW-uitkering

De private aanvulling WW en WGA (PAWW) biedt werknemers de mogelijkheid om zelf te sparen voor een extra uitkering voor als de WW- of WGA-uitkeringsrechten via UWV zijn afgelopen. Dit om de verlaagde opbouw en verkorte duur van WW- en WGA-uitkeringen die plaatsvond in 2016 op te vangen. De uiteindelijke PAWW-uitkeringen komen uit een landelijk fonds, dat onder beheer staat van de stichting PAWW. De PAWW is een private regeling voor werknemers.

Verzamel-cao of vrijwillige aansluiting

Of een organisatie verplicht is om de PAWW uit te voeren, hangt ervan af of de werkgever onder een zogenoemde verzamel-cao valt: een overkoepelende collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die in het leven geroepen is om de private aanvulling op de WW en WGA te regelen. Vrijwillig aansluiten bij zo’n verzamel-cao mag ook. Ook dan mag een organisatie de premie op het loon van de werknemers inhouden en afdragen aan de stichting PAWW.