Rekenregels derde jaar werkloosheidsuitkering: vijf stappen

9 oktober 2017 | Door redactie

Organisaties die de aparte aangifte invullen voor de private aanvulling op de Werkloosheidswet, moeten daarbij rekenregels toepassen. Die rekenregels bestaan uit vijf stappen. Daarnaast moeten ook correcties apart doorgegeven worden.

De aparte aangifte voor de private aanvulling WW en WGA (PAWW) moet elk aangiftetijdvak gedaan worden via de website van de stichting die de private werkloosheidsuitkering regelt. Daarbij moeten werkgevers specifieke rekenregels toepassen die bestaan uit de volgende vijf stappen:

  1. Het bepalen van de bijdragegrondslag: die is afhankelijk van de hoogte van het loon en het maximumbijdrageloon voor de werknemersverzekeringen.
  2. Het bepalen van de hoogte van de bijdrage per werknemer: die is afhankelijk van de bijdragegrondslag uit stap 1 en het vastgestelde premiepercentage.
  3. Het bepalen van de grondslagen voor de PAWW.
  4. Het bepalen van het bedrag dat de werkgever in totaal van alle werknemer moet inhouden.
  5. Het opgeven van het totaal aantal werknemers.

Ook correcties moeten volgens de regels

Correcties in de aangifte loonheffingen moeten ook doorgevoerd worden voor de PAWW. Ook daarbij moet de salarisadministrateur van uw organisatie rekening houden met de rekenregels. Alleen als het loon van een werknemer al vóór de correctie hoger ligt dan het maximumbijdrageloon, verandert een correctie waarbij het loon nog hoger wordt de hoogte van de bijdrage niet.