Rentevoordeel woninglening vervalt

30 oktober 2015 | Door redactie

Medewerkers die bij uw organisatie een woninglening hebben, hebben volgend jaar mogelijk geen rentevoordeel meer. U zult het rentevoordeel dat deze medewerkers hebben in 21 waarschijnlijk tot het loon van uw medewerkers moeten gaan rekenen. Als de Eerste Kamer namelijk akkoord gaat met de Fiscale verzamelwet 2015 komt de nu bestaande nihilwaardering te vervallen.

Nu geldt een nihilwaardering voor het rentevoordeel dat een werknemer geniet (tools) als hij bij uw organisatie een lening afsluit voor het kopen, onderhouden of verbeteren van zijn eigen woning en daarbij een lagere rente betaalt dan de marktconforme rente. De Tweede Kamer heeft onlangs de Fiscale verzamelwet 2015 afgehamerd, waar deze maatregel onderdeel van is. Het plan is om de nihilwaardering te laten vervallen.

Woninglening in alle gevallen belast

Of de wetswijziging daadwerkelijk in werking treedt, is afhankelijk van de Eerste Kamer. Als deze politici akkoord gaan met de aanpassing, moet u per 2016 een marktconforme rente tot het loon van de werknemer rekenen. Deze rente mag u niet onderbrengen in de vrije ruimte. De personeelslening voor een eigen woning gaat dus van de ene kant van de werkkostenregeling (WKR) naar de andere: van in alle gevallen onbelast voor de werknemer naar in alle gevallen belast.

Personeelslening soms nog wel voordelig

De reden voor het vervallen van de nihilwaardering is het stapsgewijs afbouwen van de eigenwoningrenteaftrek in de inkomstenbelasting sinds 2014. Werknemers met een hoog inkomen hebben daardoor hoe langer hoe meer voordeel van een lening bij uw organisatie. Volgens staatssecretaris Wiebes van Financiën is dit toenemende rentevoordeel ongewenst. Als deze maatregel is doorgevoerd, is het rentevoordeel van een personeelslening alleen nog op nihil gewaardeerd als uw medewerker de lening gebruikt voor het aanschaffen van een fiets, elektrische fiets of elektrische scooter.