Soms geen administratieplicht voor commissaris

11 april 2013 | Door redactie

U kunt vóór 1 juli 2013 verzoeken om een ontheffing van uw administratieve verplichtingen voor uw eventuele werkzaamheden als commissaris. Staatssecretaris Weekers van Financiën maakte onlangs bekend dat een ontheffing mogelijk is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013.

Sinds dit jaar bent u als commissaris BTW-plichtig vanaf vijf commissariaten, met alle administratieve gevolgen van dien. Er ontstaat dan wel het recht op aftrek van in rekening gebrachte voorheffingen. U kunt daarnaast gebruikmaken van de kleineondernemersregeling (KOR) als u per jaar minder dan € 1.883 aan BTW hoeft af te dragen. Als u als commissaris onder dit bedrag blijft, hoeft u niets of slechts een deel af te dragen. Daarnaast laat Weekers in een besluit (pdf) weten dat u in dit geval ontheven kunt worden van uw administratieve verplichtingen. 

Voldoen aan de voorwaarden

U moet uw verzoek voor 1 juli 2013 indienen bij de Belastingdienst. Daarnaast moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent een commissaris of niet-uitvoerende bestuurder (in een one tier board) en sinds 1 januari BTW-plichtig.
  • U hoeft op basis van de KOR geen of minder BTW af te dragen.
  • Als de ontheffing is ingegaan, maakt u geen melding meer van BTW op uw facturen.

Voldoet u aan alle voorwaarden, dan heeft u geen administratieplicht voor uw werk als commissaris.