Splitsing van de ouderenkorting in aantocht

1 november 2012 | Door redactie

Om ervoor te zorgen dat de invoering van het uniform loonbegrip per 2013 gemiddeld genomen geen financiële gevolgen heeft, gaat ook de ouderenkorting op de schop. Vanaf 2013 kan iedere 65-plusser hiervoor in aanmerking komen.

U las in het bericht ‘Nieuwe heffingskorting bij uniform loonbegrip’ al dat er volgend jaar een extra heffingskorting wordt ingevoerd om ervoor te zorgen dat de werkgevers- en werknemerslasten op een gelijk niveau blijven. Daarnaast vinden er aanpassingen plaats van de ouderenkorting.

Beperkte ouderenkorting voor senioren met inkomen boven € 34.934

Op dit moment heeft een werknemer vanaf 65 jaar recht op een ouderenkorting van € 762 zolang zijn loon op jaarbasis niet méér bedraagt dan € 35.450. Met de komst van de Wet uniformering loonbegrip komt er echter een splitsing in de ouderenkorting. De korting gaat € 884 bedragen voor 65-plussers die op jaarbasis een loon hebben van maximaal € 34.934. Wie méér verdient, krijgt € 150 ouderenkorting.
De invoering van een beperkte ouderenkorting voor senioren met een aanzienlijk inkomen moet ervoor zorgen dat werknemers er in het jaar dat ze 65 worden niet erg op achteruit gaan.

Voordeel voor 65-plusser met lage uitkering

Omdat de nieuwe tijdelijke heffingskorting in de loonbelasting geldt voor iedereen die nog geen 65 is, en in de inkomstenbelasting alleen voor werknemers die in het betreffende kalenderjaar geen 65 zijn geworden, kan het gebeuren dat een werknemer de tijdelijke heffingskorting (gedeeltelijk) moet terugbetalen over het jaar dat hij 65 werd.
Als de 65-plusser in januari de 65-jarige leeftijd heeft bereikt, moet hij in 2013 € 182 aan tijdelijke heffingskorting terugbetalen. De ouderenkorting van € 150 beperkt dit negatieve inhaaleffect tot € 32. Als de pensioen- of lijfrente-uitkering van de 65-plusser minder dan € 34.934 bedraagt, gaat hij er in 2013 zelfs (€ 884 – € 182 =) € 702 op vooruit.