Steeds meer integratie tussen softwarepakketten

4 oktober 2012 | Door redactie

Het salarispakket dat uw onderneming gebruikt, moet er niet alleen voor zorgen dat de verloning zonder horten en stoten verloopt, maar ook dat u zo min mogelijk taken handmatig of dubbel moet uitvoeren. Gelukkig wordt integratie van het salarispakket met HRM- en boekhoudsoftware steeds gangbaarder.

Het laatste kwartaal van het jaar is hét moment om te onderzoeken of uw salarissoftware nog wel aansluit op de eisen van de onderneming. Het is – vanwege de cumulatieve gegevens – immers alleen aan het begin van een kalenderjaar mogelijk om over te stappen naar een ander salarispakket. Steeds vaker communiceren verschillende softwarepakketten met elkaar. Daardoor hoeft u personeelsgegevens niet meerdere malen in te voeren.

Minder fouten door gegevensuitwisseling

Het maar één keer vastleggen van gegevens is niet alleen efficiënter, maar leidt ook tot minder fouten. Zo kan uw onderneming de werknemersgegevens gebruiken voor de urenregistratie, salaris- en HRM-administratie en bijvoorbeeld het uitkeren van declaraties via de boekhouding. Werken in de cloud zal ertoe bijdragen dat steeds meer gegevens automatisch uitgewisseld worden.
De Wet bescherming persoonsgegevens legt ongetwijfeld bepaalde beperkingen op, maar in de nabije toekomst is het denkbaar dat een werknemer via DigiD een adreswijziging doorgeeft aan de overheid en dat uw onderneming gemachtigd is om deze adreswijziging automatisch door te voeren in uw softwaresystemen.