Sterfhuisconstructie voor levensloopregeling

19 september 2011 | Door redactie

Werknemers die vanwege het wegvallen van de spaarloonregeling in 2012 een levenslooptegoed wilden gaan opbouwen, komen van een koude kermis thuis. Ook het openen van een levenslooprekening is volgend jaar namelijk niet meer mogelijk. Alleen bestaande spaarders kunnen dan nog inleggen. De rest moet wachten op de vitaliteitsregeling in 2013.

Werknemers blijken de levensloopregeling vooral te gebruiken om eerder met pensioen te gaan. Door de toenemende vergrijzing is het juist belangrijk dat werknemers langer blijven werken. Daarom wordt de levensloopregeling vervangen door de vitaliteitsregeling, die veel minder mogelijkheden voor vroegpensioen biedt. Dit staat in het Belastingplan 2012.

Overgangsregeling voor trouwe spaarders

Voor de opgebouwde rechten in de levensloopregeling komt een overgangsregeling. Volgend jaar wordt de levensloopregeling alleen nog opengehouden voor werknemers die eind dit jaar een positief saldo op hun levenslooprekening hebben. Vanaf 1 januari 2013 kunnen zelfs alleen deelnemers die vóór deze datum 58 jaar zijn geworden, nog geld inleggen en opnemen in de levensloopregeling. Als deze groep in 2019 de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, wordt de regeling helemaal gesloten. Overigens kunnen deze deelnemers er in 2013 ook voor kiezen om hun levenslooptegoed om te zetten in vitaliteitssparen. Het is echter niet mogelijk om in beide regelingen te sparen.

Tegoed uitbetalen of omzetten

Werknemers die op 1 januari 2013 nog geen 58 jaar zijn, krijgen bij de invoering van de vitaliteitsregeling hun levenslooptegoed – na inhouding van belasting – in één keer uitbetaald. Hierbij worden ook hun opgebouwde rechten op de levensloopverlofkorting verrekend. Daarnaast kunnen werknemers besluiten om het tegoed op een fiscaal vriendelijke manier om te zetten in vitaliteitssparen. Het maximale bedrag van € 20.000 dat werknemers mogen sparen in de vitaliteitsregeling, geldt dan niet. Voor een nieuwe inleg in de vitaliteitsregeling gelden wel de wettelijke grenzen voor de opbouw van spaartegoed. Morgen leest u op deze plaats meer over de vitaliteitsregeling.