Tegemoetkoming arbeidsongeschikten voortaan rechtstreeks

5 september 2018 | Door redactie

Elk jaar betaalt UWV in september de tegemoetkoming arbeidsongeschikten aan mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit jaar gaat dat voor het eerst volledig buiten de werkgever om.

Werknemers die op 1 juli recht hadden op een WAO-, IVA-, WGA-, Wajong- of WAZ-uitkering, krijgen deze maand een compensatie voor de extra kosten die ze maken door hun ziekte of handicap. Deze tegemoetkoming arbeidsongeschikten verloopt per dit jaar altijd direct via UWV, ook voor werknemers aan wie uw organisatie de uitkering betaalt.

Voorwaarden voor tegemoetkoming

De werknemer krijgt de compensatie automatisch op zijn rekening gestort en hoeft hier niets voor te doen. Ook arbeidsongeschikte werknemers die geen uitkering krijgen, kunnen voor de jaarlijkse tegemoetkoming in aanmerking komen. Een werknemer moet daarvoor aan één van de volgende eisen voldoen:

  • Hij is minimaal 35% arbeidsongeschikt.
  • Hij heeft recht op hulp bij het vinden of behouden van werk.
  • Hij heeft recht op hulp om te studeren.

Tegemoetkoming van € 177,68 netto

De tegemoetkoming arbeidsongeschikten bedraagt in 2018 € 177,68 netto. UWV betaalt deze op 21 september 2018 tegelijk uit met de arbeidsongeschiktheidsuitkering van september. De werknemer ontvangt hiervan een aparte betaalspecificatie.
Tot en met 2017 maakte UWV de tegemoetkoming altijd over naar dezelfde partij die de uitkering ontving. Liep de uitkering van een werknemer via uw organisatie, dan was het dus ook de taak van uw organisatie om de netto tegemoetkoming zo snel mogelijk door te sluizen naar de rekening van de werknemer. Maar daar heeft de salarisadministrateur van uw organisatie met ingang van dit jaar dus geen omkijken meer naar.