Tegoed levensloopregeling snel opnemen

26 november 2015 | Door redactie

Medewerkers die nog een tegoed hebben van de levensloopregeling moeten dit snel opnemen als ze nog gebruik willen maken van de fiscaal voordelige 80%-regeling. Deze regeling vervalt per 1 januari 2016. Dan is het levenslooptegoed weer volledig voor 100% belast.

Sinds 1 januari 2012 is de levensloopregeling alleen nog beschikbaar voor deelnemers die op 31 december 2011 een levenslooptegoed hadden van meer dan € 3.000. Zij kunnen nog tot en met 31 december 2021 levenslooptegoed blijven opbouwen (maximaal 12% van hun loon per jaar) of tegoed opnemen op grond van de oude regels. Per 2022 vervalt de levensloopregeling definitief. Dit jaar kunnen uw medewerkers bij de opname van hun levenslooptegoed echter nog gebruikmaken van de fiscaal voordelige 80%-regeling (tool).

Slechts 80% tegoed levensloop belast

Neemt een medewerker zijn hele levenslooptegoed dit jaar nog in één keer op, dan telt 80% van het tegoed dat uw medewerker had op 31 december 2013 mee voor de loonheffingen. Dat betekent dat uw medewerker 20% van het levensloopsaldo dat hij eind 2013 had, onbelast kan ontvangen. Het deel van het levenslooptegoed dat eventueel hoger is dan het saldo van eind 2013 is gewoon voor 100% belast. De 20% vrijstelling geldt niet als uw medewerker slechts een deel van zijn levenslooptegoed opneemt. Door een volledige opname stopt de betreffende medewerker met zijn deelname aan de levensloopregeling en kan hij dus niet meer inleggen op de levensloopregeling. U kunt dan beginnen met de afwikkeling van de levensloopregeling (tool).
In MT Rendement 12-2015 leest u meer over de levensloopregeling. Deze uitgave valt 22 december bij abonnees op de mat.