Tijd voor evaluatie Wet uniformering loonbegrip

3 juni 2016 | Door redactie

Er zou dit jaar een evaluatie plaatsvinden van de effecten van de Wet uniformering loonbegrip op de administratieve lasten van werkgevers. Hoe staat het daar nu mee?

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft recent een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij aangeeft wat de stand van zaken is van diverse fiscale moties en toezeggingen. Eén van de zaken die hij in deze brief benoemt, is de evaluatie van de Wet uniformering loonbegrip. In het voorjaar van 2013 beloofde zijn voorganger namelijk dat in 2016 onderzocht zou worden wat de consequenties van de Wet uniformering loonbegrip zijn voor de administratieve lasten van werkgevers. De Wet uniformering loonbegrip is op 1 januari 2013 ingegaan, dus hij is nu zo’n tweeënhalf jaar van kracht.

In september meer informatie over evaluatie

In de toezeggingenbrief van mei geeft de minister aan dat er de komende tijd onderzoek plaatsvindt naar de manier waarop deze evaluatie  kan plaatsvinden. Daarbij wil hij ook de samenhang met andere ontwikkelingen op het gebied van de loonheffingen niet vergeten. De Tweede Kamer ontvangt na het zomerreces – in de motie- en toezeggingenbrief van september 2016 – meer informatie over de beloofde evaluatie van de administratieve gevolgen van de Wet uniformering loonbegrip (tool).