Tijd voor tegemoetkoming arbeidsongeschikten

30 augustus 2017 | Door redactie

Ieder jaar in september betaalt UWV de tegemoetkoming arbeidsongeschikten aan mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Mogelijk verloopt die uitbetaling via uw organisatie.

Werknemers die op 1 juli recht hadden op een WAO-, IVA-, WGA-, Wajong- of WAZ-uitkering, krijgen in september een compensatie voor de extra kosten die ze maken door hun ziekte of handicap. Dit is de jaarlijkse tegemoetkoming arbeidsongeschikten. Als UWV de arbeidsongeschiktheidsuitkering niet direct aan de werknemer betaalt maar via uw organisatie, geldt dit ook voor de jaarlijkse tegemoetkoming. Het is de bedoeling dat uw organisatie de netto tegemoetkoming arbeidsongeschikten na ontvangst zo snel mogelijk doorsluist naar de rekening van de betreffende werknemer.

Tegemoetkoming van € 176,27 netto

De tegemoetkoming arbeidsongeschikten bedraagt in 2017 € 176,27. UWV betaalt deze in september uit, tegelijk met de maandelijkse betaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Uw organisatie ontvangt daarom in september ook een brief van UWV met een overzicht van de werknemers die de tegemoetkoming moeten ontvangen.
De tegemoetkoming arbeidsongeschikten hoeft niet vermeld te worden op de loonstrook of jaaropgaaf (tool) van de werknemer. De tegemoetkoming hoort namelijk niet tot het loon van de werknemer. 

Ook voor arbeidsongeschikten zonder uitkering

Ook werknemers die geen arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen maar wel minstens 35% arbeidsongeschikt zijn of recht hebben op hulp bij het vinden of behouden van werk of bij een studie, komen voor de tegemoetkoming in aanmerking. In die gevallen zal UWV de tegemoetkoming altijd rechtstreeks aan de werknemer betalen en heeft uw organisatie er dus geen omkijken naar.