Trendonderzoek NIRPA: door NOW betere samenwerking

1 oktober 2021 | Door redactie

Salarisprofessionals zien door de werkzaamheden aan de coronaregelingen een betere samenwerking met andere afdelingen zoals het management, HR en finance ontstaan. Dat blijkt uit het jaarlijkse trendonderzoek van het NIRPA.

Het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA) voerde voor de zesde maal het Trendonderzoek Salarisprofessionals uit in samenwerking met Berenschot. Gevraagd naar wat salarisprofessionals in 2021 het belangrijkste beleidsthema vonden, werd door de meerderheid (48%) aangegeven dat dit de werkkostenregeling (WKR) betrof, gevolgd door cao-wijzigingen (42%) en de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB, 41%). Daarmee is een duidelijke verandering in belang van beleidsthema’s zichtbaar ten opzichte van 2020. Vorig jaar was de WAB namelijk met 62% verreweg het belangrijkste thema waar salarisprofessionals mee te maken kregen. 

Betere samenwerking tussen afdelingen

Van de 1.081 ondervraagde salarisprofessionals noemde 58% dat er dankzij de coronagerelateerde werkzaamheden – zoals de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) – beter wordt samengewerkt tussen de salarisadministratie, het management, HR en finance. De helft denkt dat dit een blijvende ontwikkeling is. Nog eens bijna de helft van de salarisprofessionals (47%) geeft aan dat tijdens de crisis hun adviserende rol groter is geworden en 61% van hen denkt dat dit blijvend is. 

Salarisprofessional werkte in coronacrisis hybride

Uit het onderzoek wordt verder duidelijk dat de meerderheid van de salarisprofessionals tijdens de coronacrisis ‘hybride’ heeft gewerkt: deels thuis en deels op kantoor. Een kwart van de respondenten werkte volledig thuis, 12% werkte juist helemaal niet thuis. Wat verder naar voren komt, is dat de toenemende automatisering van de salarisadministratie die al jaren gaande was, het laatste zetje kreeg. Afgelopen jaar was er een opvallende stijging zichtbaar van organisaties die met een compleet geïntegreerde workflow werken en niet langer meer met handmatige mutaties. Hoewel er al jaren een stijging zichtbaar was, was het percentage in 2021 de helft groter als in 2020.

Bijlagen bij dit bericht