U moet meer afdragen door uniform loonbegrip

5 november 2012 | Door redactie

Door de komst van de Wet uniformering loonbegrip moet uw onderneming per 2013 premies werknemersverzekeringen betalen over een bredere grondslag. Bovendien verdwijnt officieel het werknemersdeel voor de Awf-premie.

Als de Wet uniformering loonbegrip op 1 januari 2013 een feit is, wordt de grondslag waarover uw onderneming premies werknemersverzekeringen moet afdragen een stuk uitgebreid. Dat komt door de volgende wijzigingen.

Werkgever betaalt voor verzekering werknemer

Naast de uitbreiding van de grondslag voor de werknemersverzekeringen komt er met de komst van het uniforme loonbegrip een officieel einde aan het werknemersdeel van de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). In de praktijk zal niemand daar iets van merken, want dit deel is al sinds 2009 op 0% gesteld.
Omdat het formeel nog wel bestaat, staat het in sommige gevallen nog wel op de loonstrook. In 2013 kan het van alle loonstroken verdwijnen, omdat het werknemersdeel dan volledig uit de wetsteksten wordt geschrapt. De werkgever betaalt dan definitief de premie voor de verzekering van de werknemer.

Herinvoeren werknemersdeel wordt lastig

Het opnieuw invoeren van een werknemersbijdrage aan de werknemersverzekeringen wordt dan een heel stuk lastiger. Nu kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het eenvoudig herinvoeren, omdat de wettelijke basis er al is. Na invoering van de Wet uniformering loonbegrip is hiervoor een wetswijziging nodig die de Tweede en Eerste Kamer moeten goedkeuren.