Uniform loonbegrip geldt vanaf 2013

20 februari 2012 | Door redactie

Het besluit dat de uniformering van het loonbegrip regelt, is officieel aangekondigd in het Staatsblad. Dit betekent dat er met ingang van 1 januari 2013 één loonbegrip geldt voor de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) en de premies werknemersverzekeringen.

In het bericht ‘Eerste Kamer akkoord met uniform loonbegrip’ kon u eerder al lezen dat de Wet uniformering loonbegrip waarschijnlijk op 1 januari 2013 zou worden ingevoerd. Met de publicatie van het besluit in het Staatsblad is dit definitief geworden. Vanaf volgend jaar valt daardoor een groot deel van de verschillen tussen loon- en premieheffing weg.

Bijtelling ook loon voor de werknemersverzekeringen

Op dit moment is bijvoorbeeld de bijtelling voor de auto van de zaak nog wel loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW, maar niet voor de premies werknemersverzekeringen. Zo zijn er nog allerlei voorbeelden van afwijkende definities en berekeningen. Dat maakt de loonadministratie nogal complex. De Wet uniformering loonbegrip regelt dat de bijtelling ook als loon voor de werknemersverzekeringen wordt aangemerkt. Ook voor een aantal andere veelvoorkomende verschillen is in de wet een oplossing gevonden.

Minder administratieve lasten

De bedoeling is dat door het gelijktrekken van de verschillende loonbegrippen uw administratieve lasten afnemen. De regering heeft becijferd dat dit in de toekomst voor alle werkgevers samen een besparing van maar liefst € 380 miljoen oplevert. Voor werknemers wordt het een stuk eenvoudiger om te begrijpen wat er op hun loonstrookje staat.