Uniform loonbegrip moet kostenneutraal zijn

12 oktober 2012 | Door redactie

De invoering van een uniform loonbegrip per 2013 houdt onder meer in dat er straks twee aparte regelingen komen: een werkgeversheffing en een werknemersheffing. De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) is vanaf volgend jaar bijna altijd een werkgeversheffing. Noch de werkgever, noch de werknemer mag financieel voordeel hebben van de wetswijziging. Daarom worden onder meer de loonbelastingtarieven aangepast.

Door de wijzigingen in de Wet uniformering loonbegrip verandert de vergoeding en inhouding van de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW. De werknemer hoeft vanaf volgend jaar geen inkomensafhankelijke bijdrage ZVW meer te betalen. Als werkgever hoeft u geen vergoeding meer voor deze bijdrage aan de werknemer te betalen. Per saldo ondervindt dus niemand grote financiële gevolgen van de verandering.
Voor de werkgeversheffing komen er twee tarieven: een algemeen hoog tarief en een 0%-tarief voor zeevarenden. Voor de werknemersbijdrage die de werknemer verschuldigd is bij bijvoorbeeld pensioenuitkeringen en lijfrentes, gaat – net als nu – een verlaagd tarief gelden.

Correctie van loonbelastingtarieven bij uniform loonbegrip

Door het wegvallen van de belaste vergoeding die de werknemer nu ontvangt, zou het nettosalaris van de werknemer met de komst van de Wet uniformering loonbegrip stijgen. De werknemer hoeft immers geen loonbelasting/premie volksverzekeringen meer af te dragen. Omdat het niet de bedoeling is dat de nieuwe wet tot financieel voordeel voor de werknemer leidt, past de regering voor 2013 de tarieven van de loonbelasting zo aan dat het effect gemiddeld genomen neutraal is.