Uniform loonbegrip nadelig voor lage inkomens

4 april 2013 | Door redactie

De invoering van de Wet uniformering loonbegrip pakt vooral negatief uit voor ouderen zonder werk, werknemers met een laag inkomen en dga’s. Dit blijkt uit een loonstrookanalyse van staatssecretaris Weekers van Financiën.

In het bericht ‘Uitkering lager bij bijtelling auto van de zaak’ kon u al lezen dat een werknemer met zowel een uitkering als een inkomen uit arbeid door de invoering van de Wet uniformering loonbegrip mogelijk een lagere uitkering krijgt. Niet alleen uitkeringsgerechtigden zijn de dupe van het uniform loonbegrip, zo blijkt uit een loonstrookanalyse van staatssecretaris Weekers.

Koopkracht gedaald door uniform loonbegrip

Al eerder had Weekers laten weten dat mensen met een Wajong-uitkering door de Wet uniformering loonbegrip een licht gedaalde koopkracht hebben. Ook ouderen die geen werkgever hebben, profiteren niet van het afschaffen van de vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, maar ze ervaren wel een nadeel van de hogere belastingtarieven. Uit de analyse is af te leiden dat gepensioneerden er in januari 2013 maximaal € 81 per maand op achteruit zijn gegaan ten opzichte van januari 2012.

Werknemers met minimumloon de dupe

De Volkskrant publiceerde onlangs enkele resultaten uit de loonstrookanalyse van Weekers. Ook werknemers met een minimumloon hebben hun netto-inkomen zien slinken. In de analyse vergeleek de staatssecretaris de loonstroken van januari 2012 met die van januari 2013. Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) gaan er ook flink op achteruit. Hun netto-inkomen daalt namelijk tot ruim 5%. Alleen werknemers met een bruto maandinkomen van meer dan € 2.000 gaan er iets op vooruit; maximaal € 38 per maand.
De invoering van het uniform loonbegrip pakt overigens neutraal uit voor de schatkist. Het levert het kabinet niets op, maar het kost de schatkist ook niks. Weekers zal de analyse in mei met de Tweede Kamer bespreken.