Uniformering loonbegrip weer op de agenda

19 januari 2011 | Door redactie

Het wetsvoorstel uniformering loonbegrip is terug. Na vertraging door de val van het vorige kabinet is er inmiddels een tweede nota van wijziging verschenen met aanpassingen die noodzakelijk waren geworden door het Belastingplan 2011. Staatssecretaris Weekers van Financiën wil nu dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel vóór 1 april aanneemt.

De uniformering van het loonbegrip is al geruime tijd een veelbesproken onderwerp in Den Haag. Het doel is om het loonbegrip voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet gelijk te trekken en dus te 'uniformeren'. Dat zou onder meer het loonstrookje sterk vereenvoudigen.

Invoering in 2012

In een toelichting bij de nieuwe nota van wijziging stelt Weekers dat het belangrijk is dat de Tweede Kamer vaart maakt. Als het wetsvoorstel vóór 1 april is aangenomen, kan het per 1 januari 2012 ingaan. Zo niet, dan kunnen softwareontwikkelaars, de Belastingdienst en UWV de wijzigingen waarschijnlijk niet meer op tijd doorvoeren om invoering per 2012 mogelijk te maken.

Administratieve lastenverlichting

De uniformering van het loonbegrip zou moeten zorgen voor een aanzienlijke lastenverlichting voor werkgevers. Maar dan wel voor werkgevers die de loonaangifte nu nog uitbesteden. Dit uitbesteden van de loonaangifte zou volgens Weekers gemiddeld € 1.311 kosten, terwijl aan zelf doen met eigen software een prijskaartje van zo'n € 852 zou hangen. Ondernemingen die door de vereenvoudiging van de loonaangifte zelf hun salarisverwerking gaan doen kunnen dus flink besparen. Het doel van de staatssecretaris is dat 90% van de werkgevers in de toekomst zelf de loonaangifte verzorgt.