Uniformering van het loon was toegestaan

12 mei 2014 | Door redactie

De invoering van de Wet uniformering loonbegrip (WUL) per 1 januari 2013 heeft mogelijk gevolgen gehad voor het loonstrookje van u en uw werknemer. De eventuele achteruitgang van het nettoloon is volgens Rechtbank Den Haag echter niet in strijd met de Europese regels.

De uniformering van het loonbegrip moest ervoor zorgen dat het verschil tussen het loonbegrip voor de loonheffing, het loonbegrip voor werknemersverzekeringen en het loonbegrip voor de Zorgverzekeringswet zou verdwijnen. In deze zaak had de wijziging van het loonbegrip tot gevolg dat het nettoloon van de man met € 66 was afgenomen. Hij vond die achteruitgang te groot en stapte naar de rechter. Volgens de man was dit in strijd met het eigendomsrecht in het Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM).

Ruime beoordelingsvrijheid wetgever

De rechter was het niet eens met de man. De loonheffingen waren gebaseerd op een wettelijke grondslag en de wetgever had daarbij een ruime beoordelingsvrijheid. De keuze voor één loonbegrip viel binnen deze beoordelingsvrijheid. Daarnaast gaf de rechter aan dat de achteruitgang niet alleen het gevolg was van de invoering van de WUL. Per 1 januari 2013 waren namelijk ook andere fiscale regels gewijzigd en dat had ook gevolgen gehad voor het inkomen van de man. Het ging in dit geval niet om een individuele en buitensporige last. De uniformering van het loonbegrip was dus niet in strijd met het eigendomsrecht.
Rechtbank Den Haag, 25 maart 2014, ECLI (verkort): 4037