Vanaf 2013 ook premies betalen over bijtelling

17 september 2012 | Door redactie

Als de Wet uniformering loonbegrip in 2013 van kracht wordt, wordt de auto van de zaak onderdeel van het uniforme heffingsloon. Als uw onderneming veel werknemers met een auto van de zaak heeft die een loon verdienen dat op jaarbasis onder de € 50.064 blijft, gaan uw werkgeverslasten volgend jaar omhoog.

In 2013 moet uw onderneming over het voordeel van het privégebruik van de auto van de zaak ook premies werknemersverzekeringen betalen. Op dit moment is deze bijtelling alleen loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de Zorgverzekeringswet.

Over loon boven € 50.064 geen premies betalen

Voor de werknemersverzekeringen geldt een maximumpremieloon van € 50.064 (in 2012). Ligt het jaarloon hoger, dan hoeft uw onderneming over het meerdere geen premies werknemersverzekeringen af te dragen. Als het loon van de werknemer nu al boven het maximumbedrag komt, merkt u in 2013 niets van de verandering. Maar ligt het loon voor de werknemersverzekeringen van een werknemer op jaarbasis nu nog onder de € 50.064, dan gaan de lasten van uw onderneming in 2013 omhoog.

Hogere uitkering door meetellen bijtelling

Voor de werknemer kan het meetellen van de bijtelling voor de premies werknemersverzekeringen een positieve ontwikkeling zijn. Voor het bepalen van de hoogte van een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering is het loon voor de premies werknemersverzekeringen namelijk altijd de basis, en daar wordt de bijtelling straks bij opgeteld.