Vergelijk salarissoftware voor goede pakketkeuze

12 oktober 2022 | Door redactie

Als een werkgever voor de keuze staat om een nieuw salarispakket aan te schaffen, is het belangrijk de functionaliteiten van de software af te stemmen op de behoefte van zijn organisatie. Het is de moeite waard verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken. Salaris Rendement heeft van de belangrijkste aanbieders van salarissoftware de verschillende functionaliteiten op een rij gezet.

In de vergelijking van salarissoftware 2022/2023 staan verschillende aanbieders van salarissoftware op een rij. De toelichting bevat een uitgebreid overzicht van de recente ontwikkelingen en innovaties in de salarissoftware. Dit jaar is ook uitgevraagd of het pakket een ritten- en kilometerregistratie en wagenparkregistratie aanbiedt. Dit kan (deels) van pas komen bij de verplichte rapportage over CO2-uitstoot die voor grote werkgevers gaat gelden per 1 juli 2023, of bij de verduurzaming van het wagenpark. De antwoorden bij de tabel zijn afkomstig van de softwareleveranciers. De juistheid van de individuele antwoorden is niet gecontroleerd en voor de laatste stand van zaken is het advies om contact op te nemen met de betreffende softwareleverancier(s).

Wisseling salarispakket per 1 januari

Wisselen van salarispakket kan op ieder moment in een jaar. Toch gaat zo’n wisseling vaak het soepelst als een organisatie per 1 januari van salarispakket verandert. Daarmee voorkomt een werkgever namelijk problemen met voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR). De VCR-methode (infographic) gebruikt een werkgever voor de premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet. Daarbij heeft hij de cumulatieven van de voorliggende loontijdvakken van hetzelfde kalenderjaar nodig. Dit zijn het cumulatief SV-loon, het eerder in aanmerking genomen cumulatief premie- en bijdrageloon en het cumulatief maximumpremie- en bijdrageloon. Om de cumulatieven in het nieuwe pakket te krijgen wanneer de werkgever wisselt tijdens een kalenderjaar, worden in de praktijk soms de loonaangiften over voorliggende tijdvakken opnieuw ingediend met het nieuwe pakket. Maar dat mag formeel niet en kan leiden tot naheffingen of teruggaven.