Vervaltermijn vakantiedagen in zicht!

12 juni 2013 | Door redactie

Per 1 juli 2013 vervallen de wettelijke vakantiedagen die uw werknemers hebben opgebouwd in 2012. Dit geldt alleen als er in uw cao geen andere afspraken over de vervaltermijn zijn gemaakt. De bovenwettelijke dagen uit 2012 blijven gewoon vijf jaar geldig, tot en met 2017 dus. Zorg dat u uw vakantiedagenadministratie in orde heeft!

Sinds 1 januari 2012 is er een nieuwe vakantiewet in werking getreden. In deze wet staat dat de wettelijke vakantiedagen van uw werknemers een half jaar na het jaar van opbouw komen te vervallen. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen – de extra dagen die zijn afgesproken in de cao of arbeidsovereenkomst – is er een verjaringstermijn van vijf jaar blijven gelden. De ‘nieuwe’ vervaltermijn geldt overigens niet voor iedere organisatie. In de cao kan er van de wettelijke vervaltermijn zijn afgeweken.

Stem uw vakantiedagenadministratie af op de vakantiewet

Het is belangrijk dat u uw vakantiedagenadministratie heeft afgestemd op deze regels. Eerst moeten de dagen worden afgestreept die als eerste komen te vervallen. Let op: dat zijn niet automatisch de oudste dagen! Zo komen de wettelijke dagen uit 2012 te vervallen per 1 juli 2013, terwijl de wettelijke dagen uit 2011 pas vervallen per 1 januari 2017. Voor wettelijke vakantiedagen die vóór 1 januari 2012 zijn opgebouwd, geldt immers nog de oude verjaringstermijn van vijf jaar. Zorg ervoor dat u de juiste volgorde hanteert bij het afboeken van vakantiedagen:

  1. de wettelijke vakantiedagen van 2012;
  2. de (boven)wettelijke vakantiedagen van vijf jaar geleden (2008);
  3. de wettelijke vakantiedagen van 2013;
  4. de (boven) wettelijke dagen van vier jaar geleden (2009);
  5. de (boven) wettelijke dagen van drie jaar geleden (2010);
  6. de (boven) wettelijke dagen van twee jaar geleden (2011);
  7. de bovenwettelijke dagen van 2012;
  8. de bovenwettelijke dagen van 2013.