Vervroegde evaluatie uniform loonbegrip

31 mei 2013 | Door redactie

De inkomenseffecten van de Wet uniformering loonbegrip blijken voor bepaalde werknemers in de samenleving toch behoorlijk groot te zijn. De staatssecretaris wil daarom vóór 21 juni 2013 met een evaluatie komen en kijken of er compensatie nodig is voor deze werknemers.

Sinds 1 januari 2013 is de Wet uniformering loonbegrip van kracht. Vanaf die datum geldt er in principe één loonbegrip voor de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) en de premies werknemersverzekeringen. De invoering heeft ook de nodige gevolgen voor de loonkosten van ondernemingen en de koopkracht van werknemers.

Grotere gevolgen dan gedacht

Zo lijken de inkomenseffecten voor bijvoorbeeld gepensioneerden, directeur-grootaandeelhouders, militairen en Wajongers groter te zijn, dan van tevoren werd gedacht. In de Tweede Kamer is daarover onrust ontstaan. Een evaluatie van de koopkrachteffecten van de regeling moet daar duidelijkheid over gaan geven. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft daarom toegezegd de evaluatie te vervroegen. Vóór 21 juni 2013 wil de staatssecretaris met de resultaten van de evaluatie komen. De resultaten kan hij dan bespreken met de Tweede Kamer en eventueel besluiten om bepaalde groepen te compenseren.