Verzuimregistratie in salarissoftware

4 oktober 2012 | Door redactie

Een adequate verzuimregistratie helpt u om uw wettelijke verplichtingen na te komen op het gebied van verzuimbegeleiding. Tegenwoordig is in bijna alle salarispakketten een verzuimmodule aanwezig. Zo’n module verschaft u onder meer inzicht in het verzuimverloop van uw onderneming en biedt u de mogelijkheid om elektronisch gegevens uit te wisselen.

Een verzuimmodule in uw salarispakket kan u veel tijd schelen en helpen om verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter (WVP) na te komen. Aan de hand van een takenlijst op basis van de WVP, die u zelf kunt aanpassen en uitbreiden, kunt u bijvoorbeeld een seintje krijgen om na een bepaald aantal dagen contact op te nemen met een zieke werknemer. Veel verzuimmodules bevatten ook een standaardopmaak voor brieven, het plan van aanpak en het re-integratiedossier. Ook is het mogelijk om elektronisch gegevens vanuit uw salarissoftware uit te wisselen met UWV en de arbodienst om bijvoorbeeld ziek- en betermeldingen door te geven.

Privacy bij verzuim bewaken

Om ervoor te zorgen dat de privacy van de zieke werknemer wordt bewaakt, kunt u door middel van autorisatie vastleggen dat alleen bepaalde mensen toegang krijgen tot het medische of re-integratiedossier van een werknemer.
Steeds meer softwareleveranciers bieden geïntegreerde oplossingen aan. Met behulp van moderne (web)technieken kunnen functies uit verschillende pakketten worden geïntegreerd, waarbij dat aan de buitenkant voor de gebruiker niet zichtbaar is.