Vitaliteitspakket moet doorwerken stimuleren

7 juli 2011 | Door redactie

Eindelijk is er iets meer bekend over de vitaliteitsregeling die volgens het Regeerakkoord de spaarloon- en levensloopregeling moet gaan vervangen. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij een heel pakket aan maatregelen voorstelt die oudere werknemers langer aan het werk moeten houden. De vitaliteitsregeling is daar een onderdeeltje van.

Het is van levensbelang dat oudere werknemers langer aan de slag blijven. Dat is nodig om de dreigende tekorten op de arbeidsmarkt te beperken en het sociale stelsel betaalbaar te houden. In het ‘Vitaliteitspakket (pdf)’ stelt het kabinet daarom allerlei maatregelen voor die eraan bijdragen dat werknemers op een gezonde manier meer, langer en productiever doorwerken. De plannen zijn een uitwerking van de afspraken over (ouderen)participatie die de ministerraad in juni met de sociale partners maakte.

Overgangsregeling voor levensloop

Eén van die maatregelen is de komst van een nieuwe spaarregeling die erop is gericht om werknemers langer aan het werk te houden. Het spaartegoed van deze vitaliteitsregeling kunnen ze inzetten om scholing te betalen en periodes te overbruggen waarin ze zonder loon zitten. Dit kan onbetaald verlof zijn, maar ook een periode tussen twee banen in.
De huidige spaarloon- en levensloopregeling komen te vervallen. Ook aan de mogelijkheid om met het spaargeld uit de levensloopregeling eerder te stoppen met werken, komt een einde. Er komt wel een overgangsregeling voor de bestaande levensloopregeling.

Mobiliteitsbonus voor aannemen oudere

Een ander plan dat voor werkgevers voordeel oplevert, is de introductie van een mobiliteitsbonus. Uw onderneming kan in de toekomst een bonus krijgen voor het in dienst nemen van een 55-plusser. Als het om een oudere werknemer met een uitkering gaat, wordt de mobiliteitsbonus extra hoog.
Meer bijzonderheden over de precieze invulling van het vitaliteitspakket worden op Prinsjesdag
(20 september) gepresenteerd.