Voor loonsomheffing moet eerst IB op de schop

26 januari 2012 | Door redactie

De invoering van het uniform loonbegrip vindt pas in 2013 plaats, maar de regering is de volgende stap alweer aan het onderzoeken. Onlangs stuurde staatssecretaris Weekers van Financiën de Verkenning loonsomheffing naar de Tweede Kamer. Daaruit blijkt dat de loonsomheffing pas mogelijk is na allerlei veranderingen in de processen rond de loonheffingen én de inkomstenbelasting (IB) en toeslagen.

In de Verkenning loonsomheffing (pdf) onderzoekt de regering op hoofdlijnen een eenvoudiger stelsel van ‘heffen in het loondomein’ zou moeten werken. Daarbij gaat het om de zogenoemde loonsomheffing, waarbij u niet per werknemer belasting en premies berekent, maar in één keer een vast tarief over de totale loonsom afdraagt.

Verschuiving van administratieve lasten

Dit zou natuurlijk voor een enorme beperking van de administratieve lasten zorgen. Voor uw onderneming althans, want de lasten verschuiven dan naar de werknemers en de uitvoeringsorganisaties. De werknemer moet dan immers via de inkomstenbelasting correcties maken voor zijn persoonlijke situatie. De uitvoeringsorganisaties – zoals UWV – baseren hun berekeningen nu op gegevens uit uw loonaangifte.
Om een echte lastenverlichting te bereiken, moet er dus ook een vereenvoudiging komen in de heffing van inkomstenbelasting en de toekenning van inkomensafhankelijke toeslagen. Dit kan voor de inkomstenbelasting bijvoorbeeld door afschaffing van heffingskortingen en het vereenvoudigen van de tariefstructuur. Voor de toeslagen is het mogelijk om de zorgtoeslag te koppelen aan de inkomstenbelasting.

Ook zonder loonsomheffing is stroomlijnen nuttig

Pas als het stroomlijnen van de inkomstenbelasting en toeslagen is afgerond, kan de loonsomheffing definitief worden ingevoerd. Maar zelfs zonder het vooruitzicht van de loonsomheffing zijn de versimpelingen in de inkomstenbelasting en toeslagen volgens de verkenning al een goed idee.