Vragen en antwoorden over derdenbetalingen

12 april 2023 | Door redactie

Als een werkgever uitbetalingen aan derden heeft gedaan, moet hij die doorgeven aan de Belastingdienst. Om de werkgever te helpen, heeft de fiscus een document met vragen en antwoorden over het doorgeven van derdenbetalingen samengesteld. De Belastingdienst breidde het document onlangs uit met nieuwe vragen en antwoorden.

Als een werkgever bedragen aan iemand heeft betaald die niet als ondernemer bij hem werkte en ook niet bij hem in (fictieve) dienstbetrekking was, moet hij deze uitbetaalde bedragen aan derden opgeven aan de Belastingdienst. Er zijn een aantal zaken waar de werkgever mee rekening moet houden. Om hem daarbij te helpen, schreef de Belastingdienst het document ‘Vragen en Antwoorden Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD) (pdf)’. Onlangs voegde de Belastingdienst een aantal nieuwe vragen en antwoorden toe.

Regeling voor derdenbetalingen afgelopen jaren veranderd

Het document bestaat met de nieuwste toevoegingen uit 30 vragen en antwoorden. De vragen gaan over uiteenlopende zaken. Zo staat er onder meer in wat een werkgever moet doen als hij geen geboortedatum van de derde heeft (antwoord: hij vult dan 0000-00-00 in), of er een ontheffing geldt voor betaling van kleine bedragen (korte antwoord: nee), en of uitstel mogelijk is voor het aanleveren van de gegevens (korte antwoord: ja).
Er is in de regeling van de derdenbetalingen – voorheen bekend als 'de IB47-regeling' – afgelopen jaren het een en ander veranderd. Zo is sinds 2023 de manier waarop de werkgever de gegevens aan moet leveren gewijzigd. Verder is het proces sinds 2022 deels vervangen door de renseigneringsverplichting en moeten werkgevers de gegevens nu altijd aanleveren.

Betalingen in 2023 opgeven vóór 1 februari 2024

Werkgevers moeten de gegevens over de uitbetaalde bedragen aan derden opgeven vóór 1 februari van het jaar na het jaar waarin hij de bedragen heeft betaald. Betaalt hij in 2023 bedragen aan derden? Dan moet hij deze betalingen dus voor 1 februari 2024 aan de Belastingdienst doorgeven. Hij kan de gegevens ook opgeven gedurende het jaar waarin hij de bedragen uitbetaalt, 2023 dus.