Wat moet er op de jaaropgaaf over 2015 staan?

5 januari 2016 | Door redactie

Op de jaaropgaaf over 2015 die de werkgever begin dit jaar aan werknemers moet verstrekken, moet verplicht ook het totaalbedrag staan dat in 2015 bij de werknemer aan arbeidskorting is verrekend. De werknemer heeft dit bedrag nodig voor zijn aangifte inkomstenbelasting.

Alle werknemers hebben na afloop van het kalenderjaar recht op een jaaropgaaf. Uw organisatie moet die verstrekken op basis van gegevens uit de loonadministratie, ook als de werknemer er niet zelf om vraagt. Op de jaaropgaaf over 2015 moet ook de het totaalbedrag van de verrekende arbeidskorting worden vermeld. De werknemer heeft dit bedrag nodig om zijn aangifte inkomstenbelasting te doen.
Het gaat hierbij alleen om de arbeidskorting die via de reguliere tijdvaktabel is verrekend. De arbeidskorting die in 2015 met het ‘verrekeningspercentage loonheffingskorting’ van de tabel bijzondere beloningen is verrekend, komt niet op de jaaropgaaf.

Verplichte gegevens voor de jaaropgaaf

Uw organisatie hoeft geen vaste lay-out of volgorde te gebruiken voor de jaaropgaaf. Wel moeten bepaalde gegevens er verplicht op, die de salarisadministrateur over kan nemen van de loonstaat (tool). Op de jaaropgaaf (tool) moet in ieder geval het volgende staan:

 • naam- en adresgegevens van de werknemer;
 • burgerservicenummer (BSN) van de werknemer;
 • naam- en adresgegevens van de werkgever;
 • het loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen van de werknemer in 2015 (kolom 14 van de loonstaat);
 • de ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen (kolom 15 van de loonstaat);
 • het totaalbedrag van de verrekende arbeidskorting (kolom 18 van de loonstaat);
 • het loon voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) (kolom 12 van de loonstaat);
 • het totaalbedrag van de verrekende levensloopverlofkorting (kolom 19 van de loonstaat);
 • of de loonheffingskorting is toegepast en per wanneer;
 • de op het nettoloon van de werknemer ingehouden bijdrage ZVW (kolom 16 van de loonstaat);
 • de werkgeversheffing ZVW;
 • het totaal van de voor de werknemer betaalde premies werknemersverzekeringen.

Jaaropgaaf mag eerder bij uitdiensttreding

Als een werknemer in de loop van het jaar uit dienst gaat, mag de werkgever de jaaropgaaf ook al eerder aan de werknemer verstrekken. De totalen voor het betreffende kalenderjaar zijn dan immers al bekend. Hiervoor heeft de Belastingdienst nu al een modeljaaropgaaf 2016 (pdf) online gezet. Ten opzichte van 2015 zitten hier geen opvallende veranderingen in.