Wat moet er op de jaaropgaaf over 2020 staan?

Na afloop van het kalenderjaar reikt de werkgever de jaaropgaaf uit aan zijn werknemers. Dit hoeft niet persoonlijk of in een brief; het kan ook digitaal. Er zijn een aantal gegevens die verplicht op de jaaropgaaf moeten staan.

25 januari 2021 | Door redactie

Er zijn een aantal gegevens die de werkgever moet vermelden op de jaaropgaaf die hij aan werknemers verstrekt na afloop van het kalenderjaar (of bij uitdiensttreding als dat eerder is). Daaronder vallen in elk geval de volgende gegevens: 

  • de naam van de werknemer;
  • de naam van de werkgever;
  • het burgerservicenummer (BSN) van de werknemer;
  • het loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen dat de werknemer in 2020 ontving (kolom 14 van de loonstaat);
  • de ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen (kolom 15 van de loonstaat);
  • het totaalbedrag van de verrekende arbeidskorting (kolom 18 van de loonstaat);
  • het totaalbedrag van de verrekende levensloopverlofkorting (kolom 19 van de loonstaat);
  • de op het nettoloon ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) (kolom 16 van de loonstaat);
  • het totale bedrag aan premies werknemersverzekeringen dat de werkgever voor de werknemer betaald heeft;
  • de door de werkgever betaalde werkgeversheffing ZVW. 

Geen harde deadline voor verstrekking jaaropgaaf

Er zijn geen wettelijke regels over wanneer de werkgever precies jaaropgaven moet uitdelen: een keiharde deadline is er niet. Toch is het logisch – en getuigt het van goed werkgeverschap – om daar niet al te lang mee te wachten na het begin van het nieuwe kalenderjaar. De werknemer heeft de jaaropgaaf in ieder geval nodig voor zijn aangifte inkomstenbelasting en die zal hij hoogstwaarschijnlijk voor 1 mei willen doen. Vanaf 1 maart staat de ingevulde aangifte inkomstenbelasting voor hem klaar.

Jaaropgaaf is vormvrij

De jaaropgaaf is vormvrij. De Belastingdienst heeft wel een model op de website staan, maar dat hoeft de werkgever niet te gebruiken. Hij kan in plaats daarvan een eigen formulier gebruiken, of hier een model jaaropgaaf downloaden. De werkgever kan ook de jaaropgaaf gebruiken die door zijn aangifte- of administratiesoftware is samengesteld. Verder kan hij de laatste loonstrook van het jaar gebruiken als jaaropgaaf, als daar alle cumulatieve gegevens op staan. In dat geval voegt hij het BSN-nummer van de werknemer toe; dat hoort normaal gesproken namelijk niet op de loonstrook te staan. Sinds de jaaropgaaf over 2019 mogen de adresgegevens van uw organisatie en de werknemer niet op de jaaropgaaf vermeld worden.

Bijlagen bij dit bericht