Wat moet er op de jaaropgave over 2021 staan?

28 januari 2022 | Door redactie

Na afloop van het kalenderjaar reikt de werkgever de jaaropgave uit aan zijn werknemers. Dit hoeft niet persoonlijk of in een brief; het kan ook digitaal. Er zijn een aantal gegevens die verplicht op de jaaropgave moeten staan.

Na ieder kalenderjaar (of bij uitdiensttreding als dat eerder is) moet de werkgever een jaaropgaaf uitdelen aan elke werknemer. Zo heeft die een overzicht van zowel zijn loon als de daarover ingehouden belasting en betaalde premies. Bij het opstellen en uitdelen van de jaaropgaaf gelden er allerlei regels en aandachtspunten. Zo zijn er een aantal gegevens die de werkgever moet vermelden. Daaronder vallen in elk geval de volgende gegevens:

  • de naam van de werknemer;
  • de naam van de werkgever;
  • burgerservicenummer (BSN) van de werknemer;
  • het loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen (kolom 14 van de loonstaat);
  • de ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen (kolom 15);
  • het totaalbedrag van de verrekende arbeidskorting (kolom 18);
  • het totaalbedrag van de verrekende levensloopverlofkorting (kolom 19);
  • de op het nettoloon ingehouden bijdrage ZVW (kolom 16);
  • het bedrag aan premies werknemersverzekeringen dat u voor de werknemer betaald heeft;
  • de door u betaalde werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW).

Geen harde deadline voor verstrekking jaaropgave

Er zijn geen wettelijke regels over wanneer de werkgever precies jaaropgaven moet uitdelen: een keiharde deadline is er niet. Toch is het logisch – en getuigt het van goed werkgeverschap – om daar niet al te lang mee te wachten na het begin van het nieuwe kalenderjaar. De werknemer heeft de jaaropgaaf in ieder geval nodig voor zijn aangifte inkomstenbelasting en die zal hij hoogstwaarschijnlijk vóór 1 mei willen doen. Vanaf 1 maart staat de ingevulde aangifte inkomstenbelasting voor hem klaar.

Jaaropgave is vormvrij

De jaaropgaaf is vormvrij. De Belastingdienst heeft wel een model op de website staan, maar dat hoeft de werkgever niet te gebruiken. Hij kan in plaats daarvan een eigen formulier gebruiken of via deze website een model jaaropgaaf downloaden. De werkgever kan ook de jaaropgaaf gebruiken die door zijn aangifte- of administratiesoftware is samengesteld of van een digitale jaaropgaaf. Verder kan hij de laatste loonstrook van het jaar gebruiken als jaaropgaaf, als daar alle cumulatieve gegevens op staan. In dat geval voegt hij het BSN-nummer van de werknemer toe; dat hoort normaal gesproken namelijk niet op de loonstrook te staan. Sinds de jaaropgaaf over 2019 mogen de adresgegevens van uw organisatie en de werknemer niet op de jaaropgaaf vermeld worden.

Bijlagen bij dit bericht