Weinig enthousiasme voor BGL

24 december 2014 | Door redactie

Als u in 2015 een zzp’er wilt inhuren moet u er rekening mee houden dat de regeling rondom de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) nog even geldig blijft. De VAR zou in de loop van 2015 vervangen worden door de Beschikking Geen Loonheffingen (BGL), maar er is in de Tweede Kamer weinig enthousiasme voor deze verandering. De Tweede Kamer heeft aangegeven dat staatssecretaris Wiebes van Financiën alternatieven moet gaan onderzoeken.

Volgens staatssecretaris Wiebes is de invoering van de BGL nodig, omdat de VAR misbruikgevoelig is en met name voor de opdrachtnemer weinig rechtszekerheid biedt. In het decembernummer van FA Rendement kon u al lezen dat het inhuren van een zzp’er voor u minder aantrekkelijk is als de BGL is ingevoerd. U moet dan samen met de zzp’er bekijken of er sprake is van een situatie waarin u loonheffingen moet inhouden. Tot nu toe is alleen de zzp’er hiervoor verantwoordelijk. Dit leidt tot extra administratieve lasten en fiscale risico’s. Bovendien kan een onterecht afgegeven BGL leiden tot een forse naheffing.

Belangenorganisaties stellen sectorspecifieke afspraken voor

De Tweede Kamer heeft de behandeling van de BGL voor onbepaalde tijd uitgesteld. Staatssecretaris Wiebes moet straks eerst de alternatieven onderzoeken. Het is dus nog maar de vraag of en wanneer de BGL zal worden ingevoerd. Veel belangenorganisaties hebben niet enthousiast gereageerd op de BGL. De organisaties FNV Zelfstandigen, VNO-NCW en MKB-Nederland hebben kritische noten geplaatst bij het wetsvoorstel. FNV Zelfstandigen heeft aangegeven eerst de uitkomsten van het Interdepartementaal beleidsonderzoek zelfstandigen zonder personeel (IBO ZZP) af te willen wachten. Medio maart  2015 zullen de uitkomsten bekend zijn. De oplossing ligt volgens de FNV in het maken van afspraken per sector. De ratio hierachter is dat specifieke afspraken schijnconstructies kunnen voorkomen. Maar voorlopig is er dus nog even uitstel van de invoering van de BGL.

Dringende vragen over de VAR en/of de BGL?

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de VAR en/of de BGL, dan kunt u deze als Premium-abonnee ook gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!