Werkgeverspremies vanaf 2014 op de jaaropgaaf

27 juni 2012 | Door redactie

Vanaf 2014 moet u de afgedragen premies werknemersverzekeringen op de jaaropgaaf zetten. De Tweede Kamer wilde dat deze voor werknemers zichtbaar zijn en onlangs heeft staatssecretaris Weekers van Financiën bevestigd dat dit technisch haalbaar is.

Vanaf 1 januari 2013 treedt de Wet uniformering loonbegrip in werking. Hierover kon u al lezen in het bericht ‘Uniform loonbegrip echt per 2013 ingevoerd’. Door deze wet krijgt u straks te maken met één loonbegrip voor de heffing van de werknemersverzekeringen, de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).

Premies werknemersverzekeringen straks zichtbaar

De Tweede Kamer had tijdens de behandeling van het wetsvoorstel gevraagd of de premies werknemersverzekeringen die de werkgever voor de werkloosheidswet (WW), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de ZVW afdraagt, zichtbaar kunnen worden voor de werknemer. Naar aanleiding van dit verzoek is besloten dat de werkgeverspremies vanaf 2014 op de jaaropgaaf komen te staan. Dit is dus vanaf de jaaropgaaf over het jaar 2013. Hiervoor moet wel de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 worden aangepast en ook uw salarissoftware moet hier volgend jaar op worden afgestemd.

Voorbereidingen uniform loonbegrip op schema

Nu heeft u voor het berekenen van de loonheffingen meerdere grondslagen nodig. Sommige loononderdelen tellen wel mee voor de ene grondslag en niet voor de andere. Dit wordt met de invoering van het uniform loonbegrip allemaal gelijkgetrokken, waardoor de loonberekening eenvoudiger wordt. Daarnaast wordt de afdracht van de ZVW-bijdrage straks een werkgeversheffing, net als de premies werknemersverzekeringen. Nu wordt de ZVW-bijdrage door de werknemer betaald en weer door de werkgever vergoed. Ook de loonstrook wordt met al deze aanpassingen hopelijk voor veel werknemers begrijpelijker.
De staatssecretaris laat in zijn brief weten dat de voorbereidingen voor de invoering van het uniforme loonbegrip op schema liggen. Hiervoor is nauwe samenwerking tussen UWV en de Belastingdienst nodig en ook softwareontwikkelaars worden erbij betrokken.